SCANBIRD REJSER

D e t  n a t u r l i g e  v a l g

Nyheder

Nye Billeder

 

Island

se billederne   her >>

Der er nu en ledig plads til Georgien.

Læs mere her >>

 

Rejsen til Valencia er sat til salg og der er kun få pladser tilbage

Læs mere her>>

 

Ny Rejse til Island

Vi planlægger en helt ny rejse i maj/juni til Island.

Program og pris kommer snart her på siden.

 

 

Øland

 

Ølands flotte og varierede natur findes ikke magen til i Norden. Her findes løvskove,

moser, overdrev, sten- og sandstande. Øens sydlige tredjedel er dækket af Alvaret,

som er en meget speciel naturtype med en hård flad kalkbjerggrund samt mange

levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin helt egen flora og er i dag

udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges

bedste fuglelokaliteter.

 

På de forskellige lokaliteter vil vi opleve mange fuglearter, hvoraf flere i Sverige kun

findes på Øland og adskillige slet ikke i Danmark. Af de over 90 arter, vi regner med

at se, er sjældenheder som hedehøg, havørn, stenvender, trane, rovterne, hvidhalset

fluesnapper, høgesanger, hedelærke og rødrygget tornskade. I maj kan der endda

dukke sjældenheder op som Biæder, lille fluesnapper og steppehøg.

 

Øens kalkholdige jordbund gør Øland - sammen med Gotland - til Nordens bedste

orkidé-område. Mindst 25 arter er fundet på øen. Midt i maj og vi har gode chance for

at finde 5-6 arter, da orkidéerne blomster på forskellige årstider.

Kulturelt er Øland også i særklasse. Overalt ses de gamle stubmøller i landskaberne.

Ridderborgen Borgholm og det svenske kongehus sommerslot Solliden er andre

kulturseværdigheder.

 

Scanbirds 4-dagestur vil give dig et godt indtryk af den unikke ø. Vi vil besøge både

den sydlige og nordlige del af øen, fugle og orkidéerne vil være i centrum, men vi vil

også se de unikke stubmøller, ridderborg samt ikke mindst den flotte natur.

 

 

              Øland

26.- 29. maj 2022

Pris: kr. 5.600

Guide: John Speich

Deltagerantal: 32