SCANBIRD REJSER

D e t  n a t u r l i g e  v a l g

Nyheder

Vi har meget få pladser tilbage på nogle rejser.

 

Marokko 14.-23. marts

Kun 3 pladser tilbage

 

Georgien

Kun 4 ledige pladser

 

Rumænien

Kun 2 pladser tilbage

 

Gotland

Er nu åben for tilmelding.

 

Øland

30. maj - 2. juni 2019

Fugle, orkidéer & natur

Pris: kr. 5.100

Guide: Stig Jensen

Deltagerantal: 32

Program:

Dag 1 København- Bejerhamn, Haltorps Hage

Dag 2 Nordlige Øland

Dag 3 Sydlige Øland

Dag 4 Kapelludden, Ismantorps       borg og hjem.

 

 

 

 

ØLAND - Kristi Himmelfart

 

Ølands flotte og varierede natur findes ikke magen til i Norden. Her findes løvskove, moser, overdrev, sten- og sandstande. Øens sydlige tredjedel er dækket af Alvaret, som er en meget speciel naturtype med en hård flad kalkbjerggrund samt mange levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin helt egen flora og er i dag udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges bedste fuglelokaliteter.

 

På de forskellige lokaliteter vil vi opleve mange fuglearter, hvoraf flere i Sverige kun findes på Øland og adskillige slet ikke i Danmark. Af de over 90 arter, vi regner med at se, er sjældenheder som hedehøg, havørn, stenvender, trane, rovterne, hvidhalset fluesnapper, høgesanger, karmindompap, hedelærke og rødrygget tornskade.

 

Øens kalkholdige jordbund gør Øland - sammen med Gotland - til Nordens bedste orkidé-område. Mindst 25 arter er fundet på øen, og vi har god chance for at finde halvdelen, da orkidéerne blomster på forskellige årstider.

 

Kulturelt er Øland også i særklasse. Overalt ses de gamle stubmøller i landskaberne. Ridderborgen Borgholm og det svenske kongehus sommerslot Solliden er andre kulturseværdigheder.

Copyright © Scanbird 2018 - All rights reserved