SCANBIRD Rejser Det naturlige valg Nyheder Nye fotos
HALLANDS VäDERÖ Nu er turen til denne her- lige ø sat til salg Læs om turen her >>  EXTREMADURA Nu kan du tilmelde dig til  næste års rejse. Læs om rejsen her >>
Seychelles Japan
Øland - Kristi Himmelfart

Ølands flotte og varierede natur findes ikke magen til i Norden. Her findes løvskove, moser, overdrev, sten- og sandstande. Øens sydlige tredjedel er dækket af Alvaret, som er en meget speciel naturtype med en hård flad kalkbjerggrund samt mange levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin helt egen flora og er i dag udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges bedste fuglelokaliteter.


På de forskellige lokaliteter vil vi opleve mange fuglearter, hvoraf flere i Sverige kun findes på Øland og adskillige slet ikke i Danmark. Af de over 90 arter, vi regner med at se, er sjældenheder som hedehøg, havørn, stenvender, trane, rovterne, hvidhalset fluesnapper, høgesanger, karmindompap, hedelærke og rødrygget tornskade.


Øens kalkholdige jordbund gør Øland - sammen med Gotland - til Nordens bedste orkidé-område. Mindst 25 arter er fundet på øen, og vi har god chance for at finde halvdelen, da orkidéerne blomster på forskellige årstider.


Kulturelt er Øland også i særklasse. Overalt ses de gamle stubmøller i landskaberne. Ridderborgen Borgholm og det svenske kongehus sommerslot Solliden er andre kulturseværdigheder.

Øland

25. - 28. maj 2017

Fugle, orkidéer og natur

Program:

Dag 1 København- Bejerhamn, Hal-           torps Hage

Dag 2 Nordlige Øland

Dag 3 Sydlige Øland

Dag 4 Kapelludden, Ismantorps borg            og hjem.


 Pris: fra 4.700 kr.

 Guide: Stig Jensen

UDSOLGT

Max. 32  deltagere