SCANBIRD REJSER

D e t  n a t u r l i g e  v a l g

Nyheder

Vi har meget få pladser tilbage på vores rejser.

 

Vi har kun plads på

følgende rejse i 2018

 

Oman 20.-28. november

Læs mere her >>

 

 

NYE REJSE

 

Rügen 20.-23. oktober

Læs mere her >>

 

Marokko 14.-23. marts

Læs mere her>>

 

Georgien 24. april - 2. maj

Læs mere her>>

 

Svalbard 9.-17. juni

Læs mere her >>

 

Orkidé-safari

 

På Møns klint vokser der mange orkidéer og på denne årstid blomstrer den sjældne orkidé Horndrager, som i Danmark kun findes i Jydelejet på Møn. Arten har siden 1989 været overvåget og takket være intensiv naturpleje er arten nu i fremgang og spredning. På turen kan vi også stifte bekendtskab med andre orkideer som rød og Hvidgul Skovlilje, Skov-Gøgeurt og Sump-Hullæbe.

 

Ud over de flotte orkideer er der mange andre fine blomster at se på og der næppe en blomst, som guiderne ikke kan fortælle om. Ellers vil vi komme ud og se selve Møns klint, hvor den sjældne vandrefalk har ynglet de seneste år. Vandrefalken er en af verdens hurtigste fugle og når den jager kan den komme op på 300 km i timen.

 

En gåtur i det flotte Høvpleje. Høvblege er et kuperet og smukt overdrev umiddelbart syd for Klinteskoven.  Områdets højeste punkt er Kongsbjerg, der rejser sig 135 m over havet. Her findes mange af de samme orkidé-arter, som findes i klinteskoven samt et af landets eneste lokaliteter for den sjældne sommerfugl sortplettet blåfugl.

 

Vi spiser vores medbragte madpakke ved Geocenteret, og her kan vi gå ned af de mange trapper og se den berømte ”Store Klint”. Ved Geocenteret kan en forfriskning eller lidt souvenir købes.

 

På turen vil vi komme ud at gå i lettere kuperet terræn omkring Møns klint og derfor er turen ikke velegnet for svagt gående.

 

 

 

 

Copyright © Scanbird 2018 - All rights reserved

 

 

Orkidé-safari

1. juli 2018

Møn

Pris: kr. 550

Guide: Crr. Ebbe Mortensen

Deltagerantal: 50

Tilmelding