SCANBIRD Rejser Det naturlige valg Nyheder Nye fotos
Japan Georgien

Oplev ørnene og deres nyfødte børn på Chritian IV’s gamle legeplads Skåne. På de store tidligere danske godsers marker og skove boltrer rovfuglene sig her i sensommeren. Netop i juli og august har de ynglende hav- og kongeørne fået deres unger på vingerne, og med lidt held vil vi opleve de unge ørnes flyveøvelser samt forældrenes jagt i den storslåede natur. Vi kan også se den flotte fiskeørn, der overvintrer i Afrika og hver sommer kommer til de svenske søer for at yngle. I den otte kilometer lange, fredede Fyledal vil vi kikke efter de herboende kongeørne og de mange graciøse røde glenter, der ofte bliver forfulgt af deres pibende unger. I og omkring søerne Krageholm og Sövde er det trane, rovterne samt de lokale havørne, vi vil ser efter.

Rådyr, dådyr og med held vildsvin, som her har en stor og levedygtig bestand, står også på dagens ønskeliste.


Scanbirds erfarne fugleguider ser frem til at kunne fremvise de store ørne med de imponerende vingefang samt alle de andre naturværdier, der findes i de smukke og varierende skånske landskaber.


Transporten foregår i bus, men meget af dagen vil blive tilbragt i det fri. Turen vil ikke være anstrengende, og vi giver os god tid til at se, hvad der sker undervejs.


ØRNENES BØRN, SKÅNE

Skåne

5. august 2017

Ørnetur

Pris: kr 680 med kaffebord

Guide: John Speich & Erik Mølgaard

 

UDSOLGT

Copyright © Scanbird 2015 - All rights reserved