Øland


Ølands flotte og varierede natur findes ikke magen til i Norden. Her findes løvskove, moser, overdrev, sten- og sandstande. Øens sydlige tredjedel er dækket af Alvaret, som er en meget speciel naturtype med en hård flad kalkbjerggrund samt mange levende stengærde, småskove og søer. Alvaret har sin helt egen flora og er i dag udpeget af UNESCO til Verdensarv. Længst mod syd ligger Ottenby, en af Sveriges

bedste fuglelokaliteter.


På de forskellige lokaliteter vil vi opleve mange fuglearter, hvoraf flere i Sverige kunfindes på Øland og adskillige slet ikke i Danmark. Af de over 90 arter, vi regner med at se, er sjældenheder som hedehøg, havørn, stenvender, trane, rovterne, hvidhalset fluesnapper, høgesanger, hedelærke og rødrygget tornskade. I maj kan der endda dukke sjældenheder op som Biæder, lille fluesnapper og steppehøg.


Øens kalkholdige jordbund gør Øland - sammen med Gotland - til Nordens bedste orkidé-område. Mindst 25 arter er fundet på øen. Midt i maj og vi har gode chance for at finde 5-6 arter, da orkidéerne blomster på forskellige årstider. Kulturelt er Øland også i særklasse. Overalt ses de gamle stubmøller i landskaberne. Ridderborgen Borgholm og det svenske kongehus sommerslot Solliden er andre

kulturseværdigheder.


Scanbirds 4-dagestur vil give dig et godt indtryk af den unikke ø. Vi vil besøge bådeden sydlige og nordlige del af øen, fugle og orkidéerne vil være i centrum, men vi vil også se de unikke stubmøller, ridderborg samt ikke mindst den flotte natur.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Øland

  17.-20. maj 2024

Pris: kr. 6.900

Guide Vicky Knudsen

Deltagerantal: 32

Udsolgt

Fugle, natur og orkidéer