ERIK MØLGAARD

Eriks interesse for fugle begyndte allerede, da han var 13 år. Erik har stor erfaring i at guide fugleture i Sverige og resten af verden. Erik har guided mere en 6 fugleture for DOF Travel til alle kontinenter. Hans favorit verdensdel er Syd-Amerika, hvor han har været mere end 25 gange. Siden Erik flyttede til Skåne i 2000, kan du om efteråret finde ham næsten dagligt på Falsterbo-halvøen, hvor han studerer rov-fugletrækket. Erik er også specialist i Bulgarien og har besøgt landet mere mange gange. Især det store efterårstræk fascinerer ham. I 2009 startede han Scanbird og siden da lagt al sit arbejde i firmaet.

HENRIK HAANING NIELSEN

Henrik har i snart 30 år boet ved Vejlerne, et af Danmarks vigtigste fuglereservater. Han driver sit eget ornitologiske konsulentfirma, hvor han løser en lang række overvågningsopgaver i bl.a. Vejlerne, i Tøndermarsken og på Nyord. Henrik har også arbejdet med ismåger i Nordøstgrønland, med havfugle og havpattedyr i Grøn-landshavet og Davis Strædet samt i pakisbæltet øst for Grønland. Han har siden 2012 arbejdet som guide på Svalbard, Østgrønland og Antarktis, og har stor rejseerfaring fra en stor del af Europa og resten af verden; hvor han dels har rejst med fugle og natur for øje, men også med hans hustru og to børn på længere ture. Henrik har siddet i tre omgange i DOFs Sjældenhedsudvalg, og han har skrevet flere artikler om feltbestemmelse og andet feltstof for feltornitologer.

JAN HJORT CHRISTENSEN

Jan er en af Danmarks dygtigste feltornitologer, og han har næsten studeret fugle hele sit liv. Jan har i flere år givet kurser i feltornitologi I hans civile job på havnen i Helsingør er han opmærksom på fuglene omkring ham, og det var her, han fandt Danmarks første audouins måge. Jan har ledet mange fugleture for DOF Travel, han er specialist i Fjernøsten og Europa. Desuden giver han kur-ser og foredrag i ornitologi og feltkendetegn. Jan har tidligere arbejdet på Christiansø og Gilbjerg fuglestation, hvor han talte og ringmærkede fugle. Hans store interesse er trækfuglene, som han har studeret fra barnsben. Han er uddannet navigatør i den danske handelsflåde og har som sådan sejlet på 6 af de syv verdenshave. Jan er medlem af det danske sjæl-denhedsudvalg. Han er forfatter til flere identifikations-artikler.

VICKY KNUDSEN

Vicky har set på fugle siden 4-5 års alderen, hvor hendes forældre sørgede for at vække interessen. Vicky er uddannet biolog og kommer fra Bornholm, hvor der altid bliver kigget efter fugle, når chancen byder sig. Vicky har i årevis deltaget i ornitologisk forenings ungdomsarbejde og i de senere år som rejseleder. Det er dog ikke kun fuglene der har interesse på turene, der bliver især også kigget efter sommer-fugle og alt andet der bevæger sig, så det kan blive identificeret. De efterhånden mange år som turleder har gjort Vicky til en meget dygtig formidler, som altid fortæller med højt humør og en smittende entusiasme, hvad end det er på en fugletur, til et foredrag eller i radioen.


JOHN FRIKKE

John har siden sin pure ungdom været engageret i fugle og natur, og Vadehavet i det sydvestlige Jylland er én af hans "kæpheste". Her har han - først som "glad amatør" og senere som professionel - beskæftiget sig med især fuglelivet igennem snart 40 år, og hans viden om både de ynglende og trækkende vandfugle i dette uhyre vigtige vådområde er stor. Desuden er han passioneret "uglemand" og har arbejdet for og med Blåvand Fuglestation i rigtig mange år. Fra 1980-1991 var John ansat på Kalø, først ved Vildtbiologisk Station og senere ved Danmarks Miljøundersøgelser. Fra 1991-2006 arbejdede han for Ribe Amt med natur-forvaltning og -formidling i mere bred for-stand, inden han i 2007 kom til Naturstyrelsen, hvor han fortsat slår sine folder.

Én af Johns store forcer er for-midlingen af fugle og natur, og i kraft heraf, har han været leder på rigtig mange ture ogrejser, ligesom han også har mange skriftlige arbejder bag sig.

LARS EJLERSEN

Det var min naturinteresserede far og en flok hvinende Mursejlere rundt om boligblokkene i Brøndbyøster, der tidligt satte gang i min livslange interesse for naturen og specielt fuglene.

Som 11-årig i 1965 blev mine nærområder, Brøndbyskoven, Avedøre Holme og Ishøj strand efterhånden udvidet med længere cykelture ned langs kysten til Trylleskoven, Staunings Ø og Ølsemagle Revle. Siden kom Amager Fælled, Kongelunden og endelig det sydlige Skåne til med Falsterbo som den helt store oplevelse for trækkende fugle.

Mange flere nye danske og udenlandske lokaliteter er kommet til siden og besøgt gennem årene på såvel egne som arrangerede fugleture og også i egenskab af turleder i samarbejde med rejsebureau og lokalguide. Det er en stor fornøjelse for mig at dele min erfaring og opleve, hvordan naturen og fuglene vækker begejstring og glæde for deltagerne.

BJÖRN MALMHAGEN

Björn är född och uppvuxen mitt under fågelsträcken i Skanör /Falsterbo. Han har ända sedan barnsben haft ett brinnande naturintresse och fågelintresset startade på allvar då han var 13 år. Björn har varit ledamot i Skå-nes regionala rapport-kommitté under 90-talet samt ordförande i Västerbottens regionala rapport-kommitté under 00-talet och är sedan 2012 ledamot i Svenska raritetskommittén (RK). Björn är en mycket glad, positiv och pratsam person som älskar att dela med sig av sina kunskaper och upplevelser!TOMMY HOLMGREN

Tommy är uppvuxen i Kävlinge men sedan en vadarkurs i Falsterbo 1986 har skåd-ningen koncen-trerats till Falsterbohalvön och SV Skåne. Fågelintresset började i Fältbiologerna vid 12 års ålder. Satt med i Skånes regionala rapportkommitté mellan år 2000-2010. Har även jobbat för Falsterbo fågelstation med i huvudsak häckfågelinventeringar och rastfågelräkningar. Jobbar som fritidspedagog, elevcoach och idrottslärare på Tångvallaskolan i Fal-sterbo. Reser gärna och har då alltid med kikare. Har mest rest i Europa men även ett par resor till Afrika, Mellanöstern och USA. Tommy är glad, skämt-sam med ett stort tålamod och uthållighet. Han gillar människor och är mån om att skapa god stämning i en grupp.ERLING KRABBE

Erling er ivrig fuglekigger, og har set på fugle i det meste af Verden igennem 50 år. Særligt i Europa, Afrika og Asien.

Senere er dagsommerfugle i Europa også blevet hans store interesse, men Erling er også meget optaget af biologi og naturbevarelse i bred forstand – så han har lige så stor glæde ved at se på orkideer, bjerggeder, padder, krybdyr, insekter som ved at besøge berømte og spændende naturområder rundt i verden .

Erling har været rejseleder til bl.a. Madagascar, Polen og Svalbard, og sætter stor pris på at kunne vise og dele naturoplevelser med deltagerne.