Ørnetur til Skåne


Nu har du chancen for at opleve luftens smukke, graciøse ”løver” – ørnene i det skånske vinterlandskab. Både kongeørnen og havørnen yngler i Skåne med op til 20 par i alt. I vinterhalvåret får de faste ynglepar selskab af adskillige ørne nordfra. De nyder godt af den rigelige føde, som den skånske natur kan byde på. Om vinteren består deres føde hovedsageligt af ådsler, men chancen for at se dem gå på jagt efter nogle af deres ynglings retter er til stede. Kongeørnen kan godt lide at få fat i kaninen, og havørnene har gæs og ænder samt fisk som favoritterne.


Ud over ørnene vil der sandsynligvis være mange sidegevinster. Den røde glente er efterhånden lige så almindelig som musvågen i det sydlige Sverige.


Formentlig træffer vi også store flokke af gæs, der er ved at samle kræfter til den lange tur nordpå. Og hvorfor ikke opleve vildsvin, rådyr, kronhjort og dådyr, der alle har en pæn bestand i Skåne.


Vi vil besøge mange flotte naturområder, for eksempel den 8 km lange Fyledal, Sövde- og Vombsjön samt Börringe området.


Scanbirds erfarne fugleguider ser frem til at kunne fremvise de store ørne med de imponerende vingefang samt mange af de andre naturværdier, der findes i de smukke og varierede skånske landskaber.


Transporten foregår i bus, og meget af dagen vil blive tilbragt i det fri. Turen vil ikke være anstrengende, og vi giver os god tid til at se, hvad der sker undervejs.

Ørnetur

       Februar/marts 2025

            Ørnetur til Skåne

      Pris fra 

   Guider Jan Hjort og Lars Ejlersen

          Deltagerantal 30 - 50