Læs Scanbirds GDPR nederst på sidenGenerelle bestemmelser for éndags-ture med Scanbird ApS


1. TILMELDING

Aftalen er bindende for såvel kunde som Scanbird, når turens pris er betalt.


2. AFBESTILLING

A. Afbestilling skal gøres skiflig (gerne mail) til Scanbird. Ved afbestilling opkræves et gebyr svarende til turens pris. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse betragtes det som en afbestilling af turen.

B. Overdragelse til familie eller venner er gratis. Send en mail til Scanbird med navneændringen.


3. TILMELDING VIA PARTNER

Flere af Scanbird éndagsture er arrangeret for en partner f.eks. Politiken Plus. Har du tilmeldt dig en tur og betalt turen til partneren, gælder partnerens afbestillingsregler.

Har du betalt via en faktura fra Scanbird gælder Scanbirds regler.


4. FAKTURA/TURBEVIS

Fakturaen er også turbeviset. Her anføres deltagernes navn, turens mål, tidspunkt og længde samt betalingsinformation.


5. AFLYSNING

I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning til en programsat tur kan den aflyses af bureauet ind til 8 dage før turen. Ved en aflysning af turen tilbagebetales det fulde indbetalte beløb.


6. ÆNDRINGER AF TURENS FORLØB

På en naturtur er det vild natur, vi skal opleve. Derfor kan flere faktorer gøre, at oplevelserne ikke bliver, som beskrevet i turprogrammet. Det kan være dårligt vejr eller blomster, der ikke er sprunget ud, eller fugle, som ikke er ankommet eller allerede er fløjet. Disse forhold kan forringe oplevelserne på turen. Det er dog den risiko, der er, når der skal opleves vild natur. Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelse grundet ovennævnte forhold.Generelle bestemmelser for flere-dagsture (rejser) med Scanbird ApS

Rej­serne er underlagt ”Lov om pakkerejser”, der harmoniserer reglerne i Europa og yder en udstrakt forbrugerbeskyttelse. Ifølge lovgivningen skal rejsebureauerne kunne dokumen­tere, at de har gjort kunderne opmærksomme på alle tænkelige eventualiteter: rejsens præcise forløb, alle formaliteter og omkostninger samt mulige ændringer. Desuden skal aftalegrundlaget være klart ved rejsens bestilling.

Alle kunder forventes at have sat sig grundigt ind i rejsens aftalegrundlag. Aftale­grund­laget består af følgende elementer: rejsens program inkl. praktiske oplysninger og pris­information, faktura/rejsebevis samt disse generelle bestemmelser.


SCANBIRD FORUDSÆTTER ALTID, AT VORES KUNDER ER BEKENDT MED ALT UDLEVERET MATERIALE.


1. TILMELDING

Aftalen er bindende for såvel kunde som bureau, når depositum er betalt, eller rejsen er betalt, hvis der ikke er noget depositum (rejsepris under kr. 5.000).


2. REJSER DU ALENE?

A. Der findes altid et antal enkeltværelser til rådighed på vores rejser. Du bedes bestille dit enkeltværelse samtidig med rejsen. Pris for enkeltværelse finder du i rejsens program.

B. Rejser du alene og ønsker at dele værelse med en anden deltager? Her vil Scan­bird tilbyde dig at finde en værelseskammerat af samme køn. Hvis dette ikke lykkes Scanbird, vil vi give dig et gratis enkeltværelse. Dette kræver dog, at du tilmelder dig turen senest 5 måneder før rejsens start.

C. Hvis du tilmelder dig mindre end 5 måneder før afrejse, vil du automatisk blive faktureret et enkeltværelsesgebyr. Hvis det lykkedes os at finde en værelses­kammerat af samme køn, vil vi derefter tilbagebetale enkeltværelsesgebyret.


3. SPECIEL KOST

På langt de fleste rejser vil det være muligt at bestille speciel kost. Ønsker du at få speciel kost på rejsen, skal dette bestilles hos Scanbird i god tid før afrejsen. På nogle rejsemål er det ikke muligt at tilbyde andre former for speciel kost end ”almindeligt vegetarmad”.


4. BETALINGSBESTEMMELSER

A. Når rejsens pris er kr. 6.000 (pr. person) eller derunder, betales den fulde pris ved tilmeldingen.

B. Når rejsens pris er over kr. 6.000 (pr. person), betales et depositum ved tilmeldingen. Størrelsen på depositummet finder du i turens program. Enkelte rejser kan have særlige betalingsvilkår og strengere afbestillingsvilkår. Dette gælder fortrinsvis krydstogtrejser. Disse forhold vil altid fremgå af programmet eller fakturaen/rejsebeviset. Restbeløbet og hvornår, dette skal betales, vil fremgå af fakturaen.


5. AFBESTILLING

Ved afbestilling af rejser indtil 60 dage før afrejse er indbetalt depositum tabt. Ved afbestilling 59-30 dage før afrejsen opkræves et gebyr på 50% af rejsens pris. Ved afbestilling herefter opkræves et gebyr svarende til rejsens pris. Ved for sent fremmøde eller ved kundens udeblivelse uden afbestilling, har kunden ikke krav på tilbagebetaling af nogen del af sin indbetaling. Udeblivelse eller for sent fremmøde betragtes som en afbestilling af hele rejsen.


Såfremt der inden for et tidsrum af 14 dage før rejsens påbegyndelse forekommer krigshandlinger, naturkatastrofer, livsfarlige smitsomme sygdomme og andre hermed ligestillede begivenheder, kan rejsen afbestilles vederlagsfrit. Det vil dog være en betingelse, at danske myndigheder (eksempelvis Udenrigsministeriet, sundhedsmyndigheder eller andre offentlige myndigheder) direkte fraråder rejser til det pågældende område, og at begivenhederne er opstået efter rejsens bestilling.


6. AFBESTILLINGSFORSIKRING I FORBINDELSE MED SYGDOM

Det er en god idé at tegne en afbestillingsforsikring. Det er vigtigt, at en afbestillings­forsikring bestilles samtidigt med rejsen. Scanbird kan anbefale Gouda rejseforsikring, se tilbuddene på dette link.


7. REJSE-INFORMATIONER

I rejsens program finder du informationer om rejsen. Rejsens program indeholder en grundig rejsebeskrivelse, rejsens pris, hvilke udgifter som er inkluderet samt praktiske oplysninger og evt. særlige bestemmelser, der er aktuelle i forbindelse med den konkrete rejse.


For busrejser finder du endvidere mødested og ‑tid, forventet hjemkomst, ”hvad du skal have med”, afbestillingsregler m.m. i rejsens program.


For flyrejser vil du ud over rejsens program altid modtage et informationsbrev, som mailes ud ca. 6-8 uger før rejsens start. I informationsbrevet oplyses om mødested og ‑tid, rejseleder, ”hvad du skal have med”, hoteller, måltider, osv.


8. NAVN PÅ FLYBILLETTEN

Det er kundens ansvar i tilmeldingsblanketten at opgive korrekt navn, som det står i passet. Dette er meget vigtigt, da flyselskaber kan nægte passagerer adgang, hvis navnet på billetten ikke er det samme som i passet. På tilmeldingsblanketten skal du opgive dit navn, som det står i passet inklusive mellemnavne. Mellemnavn(e) angives sammen med fornavnet. Kunstner- og kaldenavne må ikke angives.


9. FAKTURA/REJSEBEVIS

Fakturaen er også rejsebeviset. Her anføres rejsedeltagernes navn, rejsens mål, tidspunkt og længde samt betalingsinformation. Sammen med fakturaen bliver der medsendt rejsens program.


Fakturaen/rejsebeviset er også kundens kvittering for bestilling. Derfor anbefaler vi, at du udskriver fakturaen, hvis du modtager den elektronisk.

Scanbird fremsender ikke kvittering for indtalinger. Kopi af kundens bankoverførelse er kundens kvittering. Scanbird vil fremsende en rykker, hvis beløbet ikke er betalt i henhold til betalingsfristen, som er beskrevet på fakturaen.


10. PAS

Passet skal altid medbringes på rejsen uden for Danmark. I Schengenland er passet gyldigt ID.

Passet skal mindst være gyldigt i 6 måneder efter hjemkomst fra destinationen. Er der visumpligt på rejsens destination(er) vil det fremgå af rejsens program. Det er kundens ansvar at sørge for gyldigt visum. Scanbird påtager sig intet ansvar for kunder, der af en eller anden ukendt grund afvises ved grænsen.

Alle bureauets oplysninger gælder alene for personer med nordisk pas.

Såfremt kunden ikke er nordisk statsborger, eller kunden har dobbelt statsborgerskab, er det kundens eget ansvar at skaffe oplysninger om og medbringe gyldigt pas, opholdstilladelse og visa, som er nødvendige for at gennemføre rejsen, samt give Scanbird oplysninger herom.


11. OVERDRAGELSE

Under visse omstændigheder kan, efter aftale med Scanbird, ens rejse overdrages til familie eller venner mod et gebyr. Gebyret afhænger af rejsens karakter. Scanbird påtager sig ikke gensalg af en allerede betalt rejse.


12. PRISÆNDRINGER

Ifølge lovgivningen (pakkerejseloven) kan rejsearrangøren forhøje den aftalte pris som følge af stigende transportomkostninger (herunder brændstofpriser), ændrede skatter, afgifter og gebyrer samt ændrede valutakurser.

Overstiger reguleringen 10% af rejsens samlede pris, er kunden berettiget til at hæve købet. Er der mindre end 20 dage til afrejse, kan der ikke foretages regulering.


13. AFLYSNING

I tilfælde af utilstrækkelig tilslutning til en programsat rejse kan den aflyses af Scanbird ind til 45 dage før afrejse. Rejsen kan ligeledes aflyses på grund af udefrakommende omstændigheder, som Scanbird og vores samarbejdspartnere ikke har indflydelse på eller har haft mulighed for at forudse (force majeure-lignende forhold). I ovennævnte tilfælde har kunden intet krav på erstatning ud over refundering af rejsens pris. Såfremt ovenstående skulle ske, vil Scanbird altid forsøge at tilbyde et reelt alternativ. Erfaringsmæssigt er det yderst sjældent, at Scanbird må aflyse.


14. ÆNDRINGER AF REJSENS FORLØB

På en naturrejse er det vild natur, vi skal opleve. Derfor kan flere faktorer gøre, at oplevelserne ikke bliver, som beskrevet i rejsens program. Det kan være dårligt vejr eller blomster, der ikke er sprunget ud, eller fugle, som ikke er ankommet eller allerede fløjet. Disse forhold kan forringe oplevelserne på rejsen. Det er dog den risiko, der er, når der skal opleves vild natur. Scanbird kompenserer ikke for manglede oplevelse grundet ovennævnte forhold.


Rejsen kan også blive ændret grundet ude fra kommende ændringer f.eks. flyforsinkel­ser eller flyaflysninger. Ved rejser i Grønland, Færøerne og til Svalbard forekommer ændringer og flyforsinkelser så ofte som følge af vejr og infrastruktur, at rejsende må betragte det som en del af rejsen. Der ydes derfor ikke kompensation for forsinkelser og ændringer inden for 24 timers varighed. Dette forhold kan også gøre sig gældende på andre rejser. I så fald vil det fremgå af rejsens program.


Ved flyforsinkelser er Scanbird umiddelbart ansvarlig som repræsentant for flyselskabet, hvorfor reklamationer skal rettes til Scanbird, der så vil sørger for videreformidling. Scanbirds ansvar rækker dog ikke ud over de internationale bestemmelser og konventioners begrænsninger. Såfremt et flyselskab yder gældende kompensation på stedet, kan yderligere krav ikke gøres gældende. Rejsende kan normalt ikke påregne erstatning i forbindelse med forsinket hjemrejse. Derfor er vigtige gøremål umiddelbart efter hjemkomsten rejsearrangøren helt uvedkommende.


Scanbird planlægger rejserne op til halvandet et år før afgang. Derfor kan ændringer forekomme i forhold til rejsens program. Dette kan f.eks. være ændrede flyruter og ‑tider, udsolgte hoteller osv. Hvis Scanbird er nød til at ændre rejsens program, vil Scanbird altid forsøge at finde de bedst mulige alternativer inden for rejsens budget.


15. REJSEFORSIKRING OG TILSKADEKOMST

Alle deltagere i Scanbirds rejser skal have tegnet en rejseforsikring, der som minimum dækker udgifter til sygdomsbehandling og hjemtransport.


Det blå sygesikringskort dækker sygdomsbehandling på offentlige behandlingssteder i EU-landene samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Kortet skal medbringes på rejsen i disse lande.


Til dækning af hjemtransport i forbindelse med sygdom og evt. behandling på privathospitaler skal deltagere tegne en tillægsforsikring, da det blå sygesikringskort ikke dækker.


Ved rejser til lande uden for EU, f.eks. Marokko, Tyrkiet og Georgien, skal kunden have en forsikring, som dækker sygdom og hjemtransport, da det blå sygesikrings­kort ikke dækker i disse lande.


16. KUNDENS ANSVAR

SCANBIRD FORUDSÆTTER ALTID, AT VORES KUNDER ER BEKENDT MED ALT UDLEVERET MATERIALE, herunder oplysninger fra rejsens program, faktura/rejsebevis, rejseplaner og evt. praktiske oplysninger om rejselandet, samt at kunden følger de her givne anvisninger. Samtidig forventes kunden at være bekendt med almindelige offentligt tilgængelige informationer om den aktuelle politiske, sundhedsmæssige samt natur- og klimamæssige situation på destinationen. Det er endvidere kundens ansvar at meddele Scanbird, hvis der indtræder ændrede forudsætninger i kundens forhold efter bestilling af rejsen; eksempelvis opstået sygdom.


17. REKLAMATION

Reklamation over mangler ved rejsen skal rettes til Scanbird eller rejseleder, så snart den konstateres, således at Scanbird/rejseleder kan forsøge straks at afhjælpe en eventuel mangel. Manglende reklamation vil normalt medføre tab af retten til efterfølgende at påberåbe manglen.

Scanbird anerkender Pakkerejse-Ankenævnet. Ved uenighed mellem rejsebureau og kunde vedrørende mangler ved rejsen, kan kunden indbringe sagen for nævnet (se www.pakkerejseankenaevnet.dk, tlf. 45 46 11 00). Ethvert søgsmål mod Scanbird skal afgøres efter dansk ret.Scanbird optræder som agent for de(t) i rejsen/transporten involverede luftfartsselskab(er), der alene er ansvarlige for den korrekte gennemførelse af transportaftalen. Dette selskab/disse selskabers transportbetingelser og ansvarsbegrænsninger er derfor gældende. Transporten sker i henhold til Montreal- og Warszawa-konventionerne og Forordning 889/2002, der begrænser luftfartsselskabernes erstatningsansvar i tilfælde af død eller tilskadekomst og ved ødelæggelse, bortkomst eller beskadigelse af bagage samt i tilfælde af forsinkelse.

Scanbird ansvar for mangler samt person- og tingskade ved skibs- og togrejser er begrænset til det erstatningsansvar, vores leverandører har i henhold til henholdsvis Athen-konventionen samt COTIF/CIF-konventionen.Må jeg tage frø og planter med hjem fra min rejse

Undgå sanktioner og i værste fald en bøde. Læs om reglerne her på Landbrugsstyrelsens hjemmesideher >>Indsamling og benyttelse af personoplysninger (GDPR)

Scanbird indsamler de oplysninger om kunder, som er nødvendige for at bestille flybillet, hotel, billeje og andre tilknyttede ydelser. Kontaktoplysningerne er navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Herudover kan der på enkelte rejser også være behov for at indsamle fødselsdagsdato og pasnummer. Disse afgivne oplysninger benyttes kun til at bestille den aktuelle rejse. Vi sletter disse informationer efterfølgende.


Nyhedsbrev og kundekartotek

Scanbird har et kundekartotek. Her opbevares kundes navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse.

Når du har været kunde hos Scanbird modtager du automatiks først komne nyhedsbrev.

Du modtager nyhedsbrevet, så længe du selv ønsker at abonnere på tjenesten, og du kan afmelde dig ved at klikke på et link i bunden af hver mail.

Hvis du afmelder nyhedsbrevet, bliver dine oplysninger i vores kundekartotek slettet.


Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger og behandler dine oplysninger fortroligt.

Vi videregiver dog nødvendige oplysninger til samarbejdspartnere som flyselskaber, hoteller og biludlejningsfirmaer, så vi kan udføre alle vores forpligtelser overfor dig.


Regnskab

Scanbird gennem fakturaer samt deltagerlister i 5 år, da dette er en af regnskabsgrundlaget. Ifølge regnskabsloven skal regnskabet gennems i 5 år.